9 november 2016: 5e Groot Voorburgs Dictee

Op woensdag 9 november 2016 vond in de Oude Kerk aan de Herenstraat te Voorburg de 5e editie plaats van het Groot Voorburgs Dictee, georganiseerd door Rotary Voorburg. Het dictee was geschreven door Maarit Wittebrood, de winnares van de Zilveren Ganzenveer bij het dictee van 2015.

De opbrengst van € 1.500 komt ten goede aan muziekvereniging Forum Hadriani waarmee deze vereniging muziekworkshops organiseert op basisscholen in Voorburg, Leidschendam en Leidschenveen om de jeugd kennis te laten maken met muziekmaken en met verschillende muziekinstrumenten.
Joost-Karhof
Evenals in voorgaande jaren heeft tv-presentator Joost Karhof de avond geleid. De tekst werd voorgelezen door oud-burgemeester Hans van der Sluijs.

Waarom het Groot Voorburgs Dictee?
Rotary Voorburg steunt graag het muziekproject van de Voorburgse muziekvereniging Forum Hadriani op lagere scholen in onze gemeente en nabije omgeving. Het is een mooi initiatief, te meer omdat muziekonderwijs in het basisonderwijs een ondergeschoven kindje is geworden. De workshops gaan ook breder dan wat scholen zelf kunnen bieden: waar krijg je een klarinet, saxofoon of trombone in handen en mag je erop blazen?
logo-forum-hadrianiNaast de workshop krijgen de kinderen ook proeflessen bij Forum Hadriani in het clubgebouw aan het Oosteinde in Voorburg. Uiteraard hoopt de vereniging dat er kinderen zijn die lid willen worden en zo de vereniging na 120 jaar nog steeds een toekomst helpen geven. Muziekverenigingen hebben het moeilijk; veel gemeenten hebben er geen meer.

Steunt u dit doel alsnog?
Wilt u alsnog financieel bijdragen aan dit goede doel? Dan kunt u altijd uw gift overmaken op de bankrekening NL34 INGB 0000 6457 19 t.n.v. Stichting Community Service Rotaryclub Voorburg o.v.v. Groot Dictee 2016.
De stichting is ANBI-erkend, dus uw bijdrage is fiscaal aftrekbaar.