Tekst dictee 2014

Afscheid van een bescheiden inspirator

In een tijd waarin religie en religiositeit ter discussie staan, is het emeritaat van dominee Sterrenburg aanleiding tot contemplaties over zowel de vocatie als de uitoefening van het vak zielenherder.

De eerste priesters werden aangewezen. Zij en hun zonen droegen gewaden van getwijnd Egyptisch linnen. De zomen werden afgezet met granaatappels van dieprode wol en gouden belletjes om hen aanzien te geven. Vandaag de dag wordt respect afgedwongen door gekleurde siliconenbandjes met spreuken die de identiteit van de drager accentueren. Idyllische tatoeages geven het geheel een hypnotische illusie. Van de Voorburgse dominee kan niet gezegd worden dat hij een fashion addict is. Hij heeft door zijn eenvoudige dracht authenticiteit behouden.

De occupatie waarvan dominee Sterrenburg bijkans een stressstoornis kreeg, is de exegese. Mozes beschikte niet over A4’tjes, noch over moderne tablets. Evenmin cirkelden er satellieten rond de berg Sinaï om ge-sms’te Bijbelteksten te verspreiden. De meeste verhalen zijn via mondelinge overlevering in de Bijbel terechtgekomen. Door de vele vertalingen is de Heilige Schrift voor velerlei uitleg vatbaar. Naast de Hebreeuwse tekst geeft de Septuagint rotsvast vertrouwen bij wankelmoedigheid, ook voor gelovigen van katholieken huize.

Veel verhalen uit de Bijbel illustreren de attitude van onze dominee. Bij hem is voor iedereen plek in de herberg. Hij beschouwt de kerk en het geloof als de accommodatie voor alle gezindten en geloven om gedeelde waarden te exploreren en verschillen met de mantel der liefde te bedekken. Het lied “Blijf mij nabij” leeft hij voor, want hij is continu beschikbaar voor elk mensenkind in nood. De bruiloft van Kana is onderdeel geweest van huwelijksinzegeningen, en het avondmaal is vele keren gevierd. Het hele curriculum vitae laten we achterwege en voor de goede orde: de dominee loopt niet over water.

In overdrachtelijke zin loopt de klokkentoren van de Oude Kerk wel onder water. Hoewel in Exodus 26 de opbouw van de allereerste ontmoetingstent minutieus werd geprescribeerd: kleden met ingeweven engelfiguren, vastgehouden met bronzen haken, afgedekt met roodgekleurde ramsvellen, gestut door planken van acaciahout en zilveren voetstukken, maar zonder een toren, is de klokkentoren van de Oude Kerk het symbool van ontmoeting. Het luiden van de klokken is tot in wijde omtrek een uitnodiging om onze gedeelde waarden te herinneren en samen te komen. Echter, de toren dreigt naar de filistijnen te gaan. Laten we als dank aan de dominee ervoor zorgen dat de klokken nog heel lang luiden.

Het dictee is geschreven door de Leidschendamse José Stijntjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *